• +(994)70 595-87-05

Fotolar

ilk dəfə sadəcə tanışlıq

MEdical Center

Dr Nubar

DR Nubar

Süd dişləri üçün rəngli plomblar

Baku Medical Plaza

DR Nubar

Baku Medical Plaza

DR Nubar

DR Nubar

İlkin 4 yaş

İş başında

DR Nubar

Süd dişlərinin müalicəsi

Tuncay 5 yaş

DR Nubar

Şirin bacılarda heç incitmədilər məni

DR Nubar

Nəticə

DR Nubar

Medical Plaza

Süd dişlərində karies müalicəsi

Sertifikasiya

Süd dişlərinin estetik bərpası

Süd dişlərinin estetik bərpası

Nikita və Albina

Nurlanın bütün dişləri artıq sağlamdır

ilk dəfə sadəcə tanışlıq